Jana

Jana

πŸ•

I am a mastiff mongrel who loves to be petted, sleeping, playing, going for walks and chewing. I was adopted from ASPROAN when I was 7 months old and since I arrived to my new home I haven’t stopped spreading happiness πŸ₯°.

Interests
  • 🫳 Be petted
  • πŸ’€ Sleep
  • ⚾ Play
  • 🐾 Go for walks
  • 🦴 Chew

Latest

  • Jana

    Soc una mestissa de mastΓ­ a la qual li encanta que l’acariciΓ―n, dormir, jugar, fer passejades i rosegar. Em van adoptar a ASPROAN amb 7 mesos i des que vaig arribar a la meva nova llar no he deixat de repartir felicitat πŸ₯°.