Eduard Cremades

Eduard Cremades

PhD in Chemistry and Physics and Chemistry Teacher

Català: C

I have a PhD in Chemistry and I teach Science (mathematics, physics and chemistry) at Escola Virolai, Chemistry for over 25 year-olds at Universitat Oberta de Catalunya and I am an Associate Professor at Facultat de Química de la Universitat de Barcelona. I am also Member of the Board of Directors of the Societat Catalana de Química. In my spare time I look for relationships between chemistry and popular culture.

Interests
 • 🎸 Metal Music
 • 📖 Reading
 • 🎞️ Horror Movies
Education
 • Master's Degree in Management of Educational Institutions, 2020

  Universitat de Barcelona

 • PhD in Chemistry, 2012

  Universitat de Barcelona

 • Degree in Chemistry, 2006

  Universitat de Barcelona

Latest

 • 📚 Estructura de la matèria

  Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

 • 📚 L'activitat científica

  🔜 PROPERAMENT La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

 • 📚 L'activitat científica

  🔜 PROPERAMENT Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

 • 📚 Models atòmics

  🔜 PROPERAMENT Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

 • 📚 Sistema periòdic

  🔜 PROPERAMENT Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

 • 📚 Enllaç químic

  🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

 • 📚 Sistema periòdic

  🔜 PROPERAMENT Sistema periòdic i configuració electrònica.

 • 📚 Enllaç químic

  🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

 • 📚 Estructura atòmica

  🔜 PROPERAMENT Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.

 • 📚 Equilibri químic

  🔜 PROPERAMENT Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

 • 📚 Forces

  🔜 PROPERAMENT Lleis de Newton i forces d’especial interès.

 • 📚 Redox

  🔜 PROPERAMENT Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.

 • 📚 Fluids

  🔜 PROPERAMENT Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

 • 📚 Energia, treball i calor

  🔜 PROPERAMENT Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).

 • ✍🏼 Hola Món

  Preguntes i respostes.